HTML och CSS

HTML och CSS är ett kodspråk som används för att bygga hemsidor. HTML formaterar texter medan CSS bestämmer för hur det ska se ut.

Läs mer

HTML-kodning

HTML står för Hyper Text Markup Language och är beskrivningsspråket för en hemsida. Det innebär att hemsidans innehåll och utseende styrs av det HTML-koden beskriver. Grunden för alla HTML-dokument ser ut som följande:

							
<html> <!-- Anger att koden och sidan &auml;r ett HTML-dokument.-->
<head> <!-- Osynlig information som används för att ge information till webbläsaren, sökmotorer m.m.-->
<title> <!-- Sidans titel.-->
<body> <!-- Allt som skrivs i denna tagg syns i webbläsaren, det är alltså sidans kropp.-->
</body> <!-- Denna typ av tagg signalerar att något avslutas.-->

							
						

Såhär kan en lite mer avancerad kodning se ut:

								
									<!doctype html>
									<html>
									<head>
									<meta charset="utf-8">
									<title>Min webbplats</title>
									<style type="text/css">
									<!--
									body {background-color: #CFE7B8;
									font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
									font-size: 11px;
									}
									-->
									</style>
									</head>
									<body>Det här är min första webbsida!
									</body>
									</html>
							    
							

Visst kan det kännas krångligt när man ser det såhär? Läs mer på webdesignskolan.se och deras kompletta guide.

CSS-kodning

CSS står för Cascading Style Sheet och används för att formge en hemsida när det kommer till färg, teckensnitt, justering av bilder med mera. CSS-kodningen ser lite annorlunda ut från HTML-kodning.

							

								h1, h2, h3 {
								font-family: Verdana;
								}
								h1 {
								font-size: 30px;
								font-weight: normal;
								letter-spacing: 2px;
								}
								h2 {
								font-size: 26px;
								font-weight: normal;
								letter-spacing: 1px;
								}
								h3 {
								font-size: 22px
								}
							
							

Man kan antingen integrera CSS-kodning i ett HTML-dokument men även skapa ett separat CSS-dokument som man kopplar ihop med HTML-dokument. Läs mer om CSS-kodning på webdesignskolan.se.