Vad är ett webbhotell?

Om du ska skapa en ny hemsida behöver du besvara frågan – vad är ett webbhotell? Ett webbhotell är en plats där man laddar upp hemsidor. Man kan se webbhotell som ett internetutrymme som lagrar hemsidor och gör den tillgänglig för andra internetanvändare.

Läs mer

Webbhotellen tillhandahåller all teknisk support för hemsidan och gör den synlig på internet 24/7. Webbhotell ansvarar för att hemsidan fungerar felfritt.

Vilket webbhotell ska jag välja?

Det finns flera olika typer av webbhotell. Den vanligaste typen av webbhotell är ett delat webbhotell. Ett delat webbhotell innebär att flera olika hemsidor lagras på en och samma server. Denna typ av webbhotell är oftast billigare och rekommenderas för personer som skapar en hemsida för första gången.

Det finns flera olika webbhotell att välja på: